Koučink

Koučování je metoda použitelná téměř ve všech životních situacích, ať už se jedná o Váš osobní nebo pracovní život.

Toužíte po změně a nevíte, kde začít? 

Cítíte se ztracení a potřebovali byste si ujasnit, co chcete?

Chtěli byste se cítit lépe?

Koučování vede člověka k převzetí odpovědnosti za svůj život a posilování víry v sebe sama, k objevování svých jedinečných vlastností a schopností. Vychází ze skutečnosti, že v každém člověku se ukrývá potenciál a proces koučování může pomoci s jeho vynesením na světlo.  

Kouč není psychoterapeut ani poradce, ale pomocí vhodně kladených otázek pomáhá klientovi ujasnit si vlastní myšlenky, představy, pocity a přesvědčení. A pokud si je klient zvědomí, otevírá se cesta k hledání záměru a také možností, jak jej dosáhnout. 

Koučování je založeno na důvěře mezi koučem a koučovaným, na naslouchání, na utvoření bezpečného prostoru, který klientovi umožňuje být sám sebou bez jakéhokoli posuzování a hodnocení.

Při koučování využívám jak klasické koučovací nástroje, tak i techniky NLP (neurolingvistického programování).